Kindercoaching

Het komt weleens voor dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit of dat je kind in een bepaalde situatie zich niet prettig voelt. Het is normaal, het hoort bij opgroeien. Als ouder voel je soms ook machteloos en je probeert van alles om het voor je kind makkelijker te maken. Gelukkig lukt dit vaak!!

Soms blijft een gevoel of probleem aanhouden en je kind voelt zich niet prettig. Daardoor kan het minder goed gaan op school, kan je kind onzeker worden, ruzie krijgen met vriendjes of vriendinnetjes of thuis is het niet fijn. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar er is meestal iets aan te doen. Een kindercoach kan je kind een duwtje in de goede richting geven en geeft een kind handvatten. Een kindercoach is laagdrempelig en een kortdurende manier van begeleiden.

Ik richt me op de kracht van het kind en niet op de klacht. Met andere woorden: ik kijk naar de vaardigheden en kwaliteiten die het kind al wel bezit en kan. Vanuit die positie zal ik verdergaan in het coachen. Tijdens een sessie richt ik me ook op de interesses van het kind. Het kind voelt zich daardoor ook al krachtiger en zekerder.

Ik maak gebruik van verschillende methodieken tijdens het coachen:

 • spelletjes
 • bewegen (voetballen, springen, enz.)
 • tekenen
 • kletsen
 • naar buiten (dit gebeurt in overleg met de ouders)
 • boeken
 • rollenspel
 • ……

Ieder kind is anders dus ook iedere sessie verloopt anders. Ik bekijk per keer wat zinvol en haalbaar is. Het gaat erom dat je kind: handvatten leert, bewust wordt van zichzelf, anderen en situaties, zelfvertrouwen krijgt en weer op eigen kracht verder kan.

Bij de eerste sessie zal ik vooral aandacht besteden aan de kennismaking en het ontwikkelen van een vertrouwensband.

Ik heb altijd contact met ouders na een sessie. Dit kan mondeling, digitaal of door middel van what’s app (foto’s) zijn.

Je kind kan terecht bij mij voor onder andere:

 • omgaan/herkennen/erkennen van emoties (voor kind én ouder)
 • faalangst
 • weinig zelfvertrouwen/onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • moeite met vriendschappen (onderhouden)
 • moeite met (her)kennen en benoemen van emoties
 • een vol hoofd
 • concentratieproblemen
 • moeite met de executieve functies
 • leren leren
 • ……
Ik leer leren