Bijles

Door mijn jarenlange ervaring als leerkracht op verschillende basisscholen en in verschillende leerjaren geef ik ook bijles van de basisschoolvakken. Ik leer uw kind vaardigheden aan, zodat uw kind weer op eigen kracht verder kan.

Bijles is met name gericht op het herhalen en oefenen van de leerstof. Of de leerstof wordt juist op een hele andere manier aangeboden. Dit kan een kind zoveel meer zelfvertrouwen en rust geven!

Als een kind een achterstand heeft met begrijpend lezen, technisch lezen, spelling of rekenen kan het fijn zijn voor het kind als er iemand meekijkt en op een geduldige manier de leerstof nogmaals uitlegt. Deze keer zonder klasgenoten die mee kijken of luisteren én er is genoeg tijd om bijvoorbeeld een som of een spellingregel nogmaals uit te leggen.

Ook bied ik hulp aan bij het aanleren van vaardigheden bij het leren van wereldoriëntatie en verkeer.

Uw kind kan voor de volgende vakken bij mij terecht:

 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen (woordrijtjes en tekst lezen)
 • Rekenen
 • Spelling
 • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuurkunde/biologie)
 • Verkeer
 • Eventueel hulp bij een voorbereiding van CITO

Ik beschik over oefenmateriaal, maar het kan helpend zijn als uw kind het werk (de werkboekjes) van school mee neemt naar de bijles. Op deze manier kunnen we doelgerichter werken.

Uw kind kan ook bij mij terecht wanneer uw kind:

 • Niet tot leren komt door bijvoorbeeld een gedragsprobleem/gedragsstoornis
 • Moeite heeft met de concentratie, motivatie, plannen, organiseren (executieve functies)
 • Faalangst heeft, negatief zelfbeeld heeft of weinig zelfvertrouwen
 • Op zoek is naar zijn/haar kwaliteiten

Contactformulier

Ja! Ik wil meer informatie over bijles.